Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta nr.
E-pasta adrese
Vadītāja
Linda Zaķe
 67935824 
-
Galvenais speciālists izglītības jautājumos
Vitolds Krieviņš
 67847169
 -
Galvenais speciālists izglītības jautājumos
Aija Āre
 67935824
 -
Galvenais speciālists izglītības informatīvās datu bāzes jautājumos
Vera Kļaviņa
67847169
 -
Galvenais speciālists aukļu informatīvās datu bāzes jautājumos Iveta Skodžus 67847169  - iveta.skodzus@kekava.lv
Speciālists izglītības procesu administrēšanas jautājumos Vita Andžejevska 67847169  - vita.andzejevska@kekava.lv
 Izglītības, kutūras un sporta pārvaldes adrese: Gaismas iela 19, k-8, Ķekava, Ķekavas novads

 

  Drukāt