Īpašumu pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta/darba vietas nr.
E-pasta adrese
Papildu informācija
Vadītājs
Edgars Melnieks
28374676
34.
 
Vadītāja vietniece
Andra Vanaga
 67847150
 12.
andra.vanaga@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Daiga Ozola
 67847151
 13.
daiga.ozola@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Vaira Ozoliņa
67847151
14.
 
Nekustamā īpašuma speciālists Vineta Alviķe 67847151  15. vineta.alvike@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists Liesma Gorelova 67847150 11. liesma.gorelova@kekava.lv  
Ainavu plānotājs Lauma Muceniece 67847167 21. lauma.muceniece@kekava.lv  
Ēku un elektrotīklu būvinženieris Jānis Vītoliņš 67847163 22. janis.vitolins@kekava.lv  
Ceļu inženieris Arvis Krūmiņš 67847163 22. arvis.krumins@kekava.lv  
Galvenais vides pārvaldnieks Sigita Varika 67936039 - sigita.varika@kekava.lv

Adrese: Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava.
Klientu pieņemšanas laiki:

  • P. 9.00-13.00
  • C. 15.00-19.00
Teritorijas labiekārtošanas speciālists Inta Arbačevska 67936039 - inta.arbacevska@kekava.lv

Adrese: Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava.
Klientu pieņemšanas laiki:

  • P. 9.00-13.00
  • C. 15.00-19.00
Mežkopības un meliorācijas speciālists Ilmārs Krūze 67936039 - ilmars.kruze@kekava.lv

Adrese: Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava.
Klientu pieņemšanas laiki:

  • P. 9.00-13.00
  • C. 15.00-19.00
Vides aizsardzības speciālists Jānis Ozoliņš 67936039 - janis.ozolins@kekava.lv

Adrese: Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava.
Klientu pieņemšanas laiki:

  • P. 9.00-13.00
  • C. 15.00-19.00
Kapsētu pārvaldnieks Sarmīte Jirgensone 67936039  - Sūtīt uz sigita.varika@kekava.lv  
Saimniecības vadītājs Andris Jēkabsons 67847165 25. andris.jekabsons@kekava.lv  

 

Autovadītāju un autotransporta saraksts
Nr. Vārds,uzvārds Telefona Nr. Automašīnas marka Valsts Nr Vietu skaits

1

Dagnis Sula

26551946

Nissan Primastar JD 6764 9
2 Aivars Krūmiņš 26190886 Renault Master KL 6722 14+(4 stāvvietas)
3 Andris Aurmanis 29386181 Škoda LO 6199 5

4

5

Aivars Žebris

Einārs Kalniņš

29448056

27017444

Mercedes Benz Intouro  HN 7384  41+(41 stāvvietas)
6 Valentīns Kuzins 29164187 Setra S 313 UL 12DT GT 2822 41+(38 stāvvietas)

 

 

  Drukāt