Ķekavas novadā rada jaunas tehnoloģijas

Ķekavas novada uzņēmums SIA “Personāls Plus” īstenojis paplašinātās realitātes (augmented reality) IT produktu- aplikāciju “iSee”, kas ļauj ar mobilo ierīci noskenēt attēlu no jebkuras plakanas virsmas, lai ierīces ekrānā attēlu pārveidotu kustīgā formātā un papildus iegūtu izglītojošu vai izklaidējošo informāciju par noskenēto attēlu no video vai audio failiem.


Kā norāda SIA “Personāls Plus” pārstāvji aplikācija “iSee” ir tikai pirmais solis produkta attīstībā - plānots, ka uzņēmums izveidos plašākas iespējas, piemēram 3D skanēšanu, lai spētu uzņēmējiem piedāvāt dažādus IT risinājumus, kas jau darbotos kā reāli produkti.


Ideja attīstīt paplašinātās realitātes produktus realizējās 2018.gada pavasarī, kad Lauku atbalsta dienests, atbalstot partnerības „Daugavkrasts” virzītos projektu pieteikumus, apstiprināja projektu „Paplašinātās realitātes sistēmas programmatūras izstrāde”, kuru realizēja Ķekavas novada uzņēmums SIA „Personāls Plus”.


Projekta mērķis ir novada ekonomiskās attīstības veicināšana, sekmējot inovatīvas uzņēmējdarbības pakalpojumu un produkcijas izveidi (paplašināto realitāti), tādā veidā saglabājot un veicinot nodarbinātību novadā un rosinot jauninājumu ieviešanu gan novada uzņēmumu, gan arī citu Latvijas uzņēmumu darbībā.


Plānotais IT projekts ir inovatīvs ne tikai vietējā teritorijā, bet arī daudz plašākā mērogā t.i. visā valstī, jo plānotā paplašinātās realitātes programmatūra ļaus strādāt ar plašu juridisku personu loku gan novadā, gan ārpus tā. SIA “Personāls Plus” paplašinātās realitātes aplikācija ir risinājums, kuru iespējams pārdot citiem uzņēmējiem, lai to izmantotu, kā integrētu aplikāciju savu biznesa ideju realizēšanai.


Esošais programmnodrošinājums tiek pārņemts kā pieredze no citām Eiropas valstīm, kur arī attīstītās paplašinātās realitātes izmantošanas iespējas. Produkta attīstība tieši šajā jomā tika izvēlēta, jo Latvijā ir salīdzinoši maza konkurence paplašinātās realitātes sektorā, kā arī pasaulē šis sektoram ir paredzama liela izaugsme.


Aplikācija “iSee” jau ir pieejama Google Play un AppStore. Interesentiem un sadarbības partneriem ir iespējams vērsties info@iseeapp.eu.


Projekts tiek īstenots Partnerības “Daugavkrasts” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER), Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta Nr.2017/AL09/2/A019.21.03/3).

 

 

SIA “Personāls Plus”

30.11.2018.

  Drukāt