Baložos plānots uzstādīt LED apgaismojumu astoņās ielās

Ķekavas novada projekta apstiprināšanas gadījumā plānots 2019. gadā Baložos uzstādīt jaunu LED apgaismojumu astoņās ielās, kas ļautu samazināt elektroenerģijas patēriņu aptuveni par 65% gadā, bet CO2 emisijas - par 9,636 tonnām.

 


Pēc Īpašumu pārvaldes informācijas, projekta ietvaros paredzēts uzstādīt gandrīz 300 LED apgaismojumu vienību Rīgas, Baložu, Ezera, Skolas, Purva, Bērzu, Jaunatnes un Smilšu ielās. Tāpat arī tiks veikts satiksmes plūsmas monitorings, kā rezultātā  tiks pielāgota gaismas intensitāte atbilstoši satiksmes plūsmai (proti, stundās, kad uz ielas būs mazāka satiksmes kustība, arī ielu apgaismojums automātiski samazināsies, tādējādi radot vēl papildu elektroenerģijas patēriņa ekonomiju).


Šiem LED apgaismojumiem arī ir liels ekspluatācijas ilgums – vienai apgaismojuma lampai ir jākalpo ne mazāk kā 100 000  darba stundas jeb aptuveni 26 gadus.  


70% no šī apgaismojuma projekta  izmaksām segtu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, bet 30%  – pašvaldība.


Kā Informē Attīstības un būvniecības pārvalde, Ķekavas novada pašvaldība ir iesniegusi  projekta pieteikumu “Energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā” Vides investīciju fonda Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”.  Un šobrīd notiek projektu vērtēšanas process.
 

Atbilstoši projekta konkursa nolikumam papildus punktus vērtējumā var saņemt, ja projekta pieteicējs (proti, mūsu gadījumā – Ķekavas novada pašvaldība) ir veicis iepirkuma procedūru projekta paredzēta darbībai -  apgaismojuma izbūvei, nomaiņai utt.
 

Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu, kur šobrīd ir saņemts viens piedāvājums – no SIA “Derex” par 273 888,18 eiro bez PVN. Piedāvājums ir izvērtēts no pašvaldību speciālistu puses un atzīts, ka tas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām.  Taču  Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par to, ka drīkst slēgt līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, tikai tajā gadījumā, ja projekta pieteikums tiks apstiprināts un saņemts finansējums.  
 

Ņemot vērā projekta tehnoloģisko, tostarp, LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju salāgošanas specifiku un projekta sarežģītības pakāpi, iepirkuma dokumentācijas un tehniskās specifikācijas sagatavošanai uz līguma pamata tika piesaistīti nozares eksperti, kuri izvēlēti, veicot tirgus izpēti.
 

Tirgus izpētes ietvaros tika apzināti pieci potenciālie šī pakalpojuma sniedzēji, kuras rezultātā izvēlēts lētākais finanšu piedāvājums, ko sniedza  - SIA “Rem Pro”.
 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīts energoefektivitāti veicinošo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana apdzīvotajām vietām, kurām piešķirts pilsētas statuss un ielu apgaismojuma balsti ir pašvaldības bilancē.

 

 


Administratīvā pārvalde

29.11.2018.

  Drukāt