Paziņojums par detālplānojuma “Mazā Rāmavas iela 5” izstrādes procedūru

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas atkārtotā sapulce notiks 2018.gada 1.februārī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 35. kabinetā.

 

Detālplānojuma mērķis ir tirdzniecības objekta būvniecība Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves JDzD apakšzonējumā JDzD1, atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Telpiskās plānošanas daļa

12.01.2018.

  Drukāt