Muzejā atklāta jauna pamatekspozīcija “Ķekavas novada 5 stāsti”

 Nepilna gada laikā pārmaiņas piedzīvojis Ķekavas novadpētniecības muzejs, kur pēc rekonstrukcijas 20. decembrī durvis vēra jauna pastāvīgā ekspozīcija “Ķekavas novada 5 stāsti”. Pamatekspozīcijas koncepcija – stāsti par klavierēm, pūra lādi, karalaiku, padomjlaiku un brīvību – vēsta par atšķirīgiem laika posmiem, kas 19. un 20. gadsimtā veidojuši dzīvi Ķekavas novadā.

 

 
“20. decembrī muzejā atklājām jaunu, mūsdienīgu un interaktīvu pamatekspozīciju, par kuras galveno akcentu izvēlēts 19. un 20. gadsimts.  Tā piecos dažādos stāstos vēstīs par pārmaiņu laikiem novadā – karu, varas maiņām, kolhozu dibināšanu un vietējo ražotņu veidošanu, Atmodas laiku un sabiedrisko dzīvi,” stāsta Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāja Ināra Rumbina.
 
 
 
Jaunā ekspozīcija Ķekavas novadpētniecības muzejā ir liels un ilgi gaidīts notikums. Kopš iepriekšējās pamatekspozīcijas “Ķekava laiku lokos” atklāšanas pagājuši teju septiņi gadi.
 
 
“Muzejs ir vieta, kur pagātnes liecības satiekas ar laikmetīgo pasauli. Tādēļ jaunās ekspozīcijas veidošanas procesā būtiski bija rast veidu, kā mūsdienīgi izstāstīt spilgtākos notikumus novada vēsturē. Šīs pārmaiņas bijām ieplānojuši, jau izstrādājot muzeja attīstības koncepciju 2014.-2018. gadam, kad paredzējām Latvijas valsts simtgadi sagaidīt ar jaunu un mūsdienu prasībām atbilstošu pamatekspozīciju,” uzsver I. Rumbina.
 
 
Projekta realizācijas laikā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKF) un Ķekavas novada pašvaldības atbalstu izgatavoti grafiski noformēti stendi, papildinātas vitrīnas ar izvelkamām atvilktnēm, iegādāti digitālie fotorāmji un interaktīvais stends. Mūsdienīgie risinājumi, kas izmantoti muzeja krājuma eksponēšanā, turpmāk ļaus apmeklētājiem apskatīt līdz šim neredzētu muzeja nacionālā krājuma daļu, kā arī izzināt novada vēsturi jaunā formātā. Ekspozīcijā būs apskatāms Nāves salas kaujas makets, strēlnieku stāvfigūras un Ķekavas novada tautastērps. Skārienjūtīgajā monitorā būs iespēja iepazīties ar muzeja krājumu par kolhoziem, būvorganizācijām, ražotnēm novadā, kā arī kultūras dzīves norisēm un amatierkolektīvu darbību, savukārt digitālajos fotorāmjos apmeklētājiem būs pieejamas fotogrāfijas par Ķekavu 70. gados, Baltijas ceļu un Barikāžu laiku.
 
 
Veidojot jaunās ekspozīcijas koncepciju, Ķekavas novadpētniecības muzejs ieklausījies savos apmeklētājos, kuri vislielāko interesi izrādījuši tieši par 20. gadsimta norisēm novadā. Arī muzeja krājums pēdējo gadu laikā visvairāk papildināts tieši ar priekšmetiem, kas raksturīgi aizvadītajam gadsimtam. Tāpat izstādes bāzi veido jaunākie pētījumi, kas veikti par Pirmo pasaules karu un latviešu strēlnieku cīņu gaitām novadā, par Otrā pasaules kara notikumiem, kolhozu veidošanos un ražotņu attīstību.
 
 
Pamatekspozīcijas pieci stāsti – par klavierēm, pūra lādi, karalaiku, padomjlaiku un brīvību – simbolizē būtiskus pagrieziena punktus ne vien novada attīstībā un vietējo cilvēku ikdienā, bet arī attēlo valstiskas pārmaiņas. Kā norāda muzeja vadītāja, tas ir laiks, kad Latvijā aktivizējas sabiedriskā dzīve un latvieši sāk apzināties sevi kā stipru un varošu tautu. Lielas pārmaiņas ievieš Otrais pasaules karš – Latvija piedzīvo varas maiņas. Taču Ķekavas novada attīstību visbūtiskāk maina kolhozu dibināšana Katlakalnā, Ķekavā un Daugmalē. Tāpat novadnieku ierasto ikdienas dzīvi pagājušajā gadsimtā izmaina Baložu kūdras fabrikas, Ķekavas putnu fabrikas un celtniecības organizācijas “Ķekavas PMK” izveidošana – tika radītas jaunas darba vietas, iedzīvotāju skaits pamazām pieauga, paplašinot ciematus un veidojot Baložus par pilsētu. Sākoties pārmaiņu laikam, novadnieki iesaistījās Latvijas Atmodas norisēs, arī Baltijas ceļš vijās cauri Ķekavas novadam.
 
 
Lai gan muzeja pētnieciskā darba rezultāti līdz šim tika atspoguļoti tematiskās izstādēs, rakstos un iespieddarbos, turpmāk novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja pētījumu atklājumus izzināt, apmeklējot muzeja pamatekspozīciju. Balstoties jaunizveidotās pamatekspozīcijas “Ķekavas novada 5 stāsti” koncepcijā, muzejs plāno piedāvāt tematiskas izglītojošās programmas, tādējādi palielinot arī skolēnu interesi par Ķekavas novadu. Jaunajā pamatekspozīcijā padomāts arī par muzeja ārvalstu viesiem – tūristiem un novada sadraudzības pilsētu delegācijām –, ekspozīcijas tekstus un anotācijas pārtulkojot angļu valodā.
 
 
Ķekavas novadpētniecības muzeja jaunā pamatekspozīcija “Ķekavas novada 5 stāsti” tapusi ar VKKF un Ķekavas novada pašvaldības atbalstu. Projekta ilgtermiņa mērķa –modernizēt, pilnveidot un paplašināt Ķekavas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma eksponēšanas unizmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām – īstenošanai VKKF 2017. gadā muzejam piešķīra 20 000 eiro.
 
Sabiedrisko attiecību daļa,
20.12.2017.
 
  Drukāt