Veiks meža izstrādes darbus Ostvalda, Dzeņu un Dzegužu mežā pie Baložiem

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Ostvalda, Dzeņu un Dzegužu mežā, kas atrodas pie Baložiem Ķekavas novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā. Darbi tiks uzsākti šī gada decembrī. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar darba plānu un paredzētajiem ierobežojumiem.

 

Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze.

 

Vienlaicīgi tiks uzlabota meža vides rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās daudzveidības attīstībai gan meža zemsedzē, gan kokos. Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un vienlaidu izlases ciršu veidā, izcērtot pameža krūmus un mežu vienmērīgi izretinot. Zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi.

 

Meža izstrādes darbi tiks veikti 120 ha lielā platībā. Teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti gan informatīvi plakāti, gan brīdinājuma zīmes. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA “Rīgas meži” mājaslapā.

 

Darbu plāns

Meža izstrādes darbus paredzēts uzsākt 2017.gada decembrī, tos veicot divos posmos:

1. posmā darbi ilgs no 2017.gada decembra līdz 2018.gada aprīlim;

2. posmā - no 2018.gada augusta līdz 2018.gada decembrim.

 

Darbi katrā posmā notiks sekojošā secībā:

  1. meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām;
  2. pameža izciršana;
  3. koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi;
  4. zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;
  5. meža ceļu infrastruktūras un risu sakārtošanas darbi.

 

Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

 

Ierobežojumi:

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā būs spēkā sekojoši ierobežojumi:

  1. aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;
  2. aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.

 

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas meži” darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

 

Attēls 1. - Meža izstrādes darbu teritorija

Attēls 2. - Meža izstrādes darbu posmi (karte)

 

Atbildīgie par darbiem šajā objektā:

Mežistrādes darbi – Artis Reide

Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris Greidāns

 

 

 

 

SIA “Rīgas meži”

01.12.2017.

  Drukāt