Sporta aģentūru apmeklē Eiropas Komisijas pārstāvis

14. novembrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā viesojās Eiropas Komisijas Izglītības, Audiovizuālās un Kultūras izpildaģentūras Erasmus+ Sport programmas atbildīgais pārstāvis, lai klātienē pārliecinātos par Sporta aģentūras Erasmus+ Sports projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā” īstenošanas gaitu un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem.

 

Uzraudzības vizītes ietvaros Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis tika iepazīstināts ar Sporta aģentūras darbu, funkcijām, kā arī projekta ietvaros īstenotajām veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm Ķekavas novadā un projekta partneru valstīs. Dienas noslēgumā Bruno Bre Viljēri (Bre Viglieri) iepazinās ar Ķekavas novada pašvaldības īstenoto Eiropas Savienības struktūrfondu projektu Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”, pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kurā Sporta aģentūra īsteno aktivitāšu sadaļu, kas attiecas uz fizisko aktivitāšu veicināšanu novada izglītības iestādēs un specifisko mērķa grupu vidū.

 

Atvadoties EK pārstāvis augsti novērtēja Sporta aģentūras sasniegto Ķekavas novadā veselības veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas jomā, piebilstot, ka ir redzams, ka šis projekts ir radījis vietēja mēroga kustību, kas var kalpot kā labs paraugs citām Eiropas Savienības pašvaldībām.

 

 

 

 

Reinis Zobens

22.11.2017.

 

 

 

 

  Drukāt