Uzsāk Kompleksa ceļa pārbūvi Daugmalē

Veikti pirmie sagatavošanas darbi, lai drīzumā uzsāktu Kompleksa ceļa rekonstrukciju Daugmalē. Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem ceļu satiksmes ierobežojumiem.
 

Kompleksa ceļa pārbūves laikā Daugmalē tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties ar aktuālajām satiksmes organizācijas shēmām. Kā norāda Ķekavas novada pašvaldības ceļu speciālists, Kompleksa ceļš remontdarbu laikā netiks slēgts pilnībā – paredzams, ka satiksme tiks regulēta ar ceļa zīmēm vai luksoforu.
 

Vispārējā satiksmes organizācija shēma Nr.1

Satiksmes organizācijas shēma Nr.2 un Nr.3

 

 

Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu Nr. 17-04-A00702-000048 “Kompleksa ceļa Daugmalē pārbūve” atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtajiem līdzekļiem, plānots veikt ceļa pārbūvi, tostarp asfaltēšanas darbus, ko veiks būvniecības uzņēmums SIA “Lemminkainen”.


Uzsāktos darbus plānots pabeigt šī gada laikā.

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

27.07.2017.

  Drukāt