Paziņojums par detālplānojuma “Adamsi” izstrādes procedūru

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas atkārtotā sapulce notiks 2017.gada 17.augustā plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 35. kabinetā.

 

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā DzM1, atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.07.2017.

  Drukāt