Turpina darbu pie ūdenssaimniecības projekta Loreķu laukā

SIA “Ķekavas nami” šobrīd turpina darbu pie dokumentācijas izstrādes, lai Loreķu laukā varētu uzsākt izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus, kā arī īstenot ielas izbūves projektu.
 

Darbi paredzēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta” ietvaros - lauka teritorijā Ķekavā tiks izbūvēti 9,1 km ūdensvada un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīkli, kā arī seši kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas būvēm. Tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas uz īpašuma robežas 480 Loreķu teritorijas iedzīvotājiem.
 

Aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Ķekavas nami” tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Šobrīd Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē saskaņošanai ir iesniegta apjomīga Tehniskā projekta dokumentācija. Pēc tehniskā projekta akceptēšanas tiks uzsāktas būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu procedūras, kuru rezultātā tad arī noskaidrosies precīzas projekta izmaksas.
 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi paredzēts uzsākt 2018. gada pavasarī. Ja savlaicīgi tiks pabeigta iepirkumu procedūra, būvdarbi jau šoruden varētu notikt Loreķu ielā, kur nākošgad paredzēts īstenot arī ielas izbūves projektu.
 

Informāciju par projekta īstenošanu var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators Juris Firsts

 

  Drukāt