Ielu tirdzniecība novadā: kas jāņem vērā

Ielu tirdzniecība arvien aktuālāka kļūst vasaras mēnešos, kad tirgus laukumos iespējams iegādāties pirmās zemenes, svaigus dārzeņus un citus lauku labumus. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ikvienam ielu tirdzniecības dalībniekam, būtiski ievērot kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā.


Pirms tirdzniecības uzsākšanas, Ķekavas novada pašvaldība aicina iepazīties ar kārtību, kādā novada administratīvajā teritorijā tiek organizēta preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tādējādi veicinot ielu tirdzniecības pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.


Lai uzsāktu ielu tirdzniecību, vispirms nepieciešams sagatavot iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībai tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Iesnieguma forma pieejama šeit, kā arī novada Klientu apkalpošanas centros. Iesniegumu pašvaldība izskata piecu darbadienu laikā, un atļauju tirdzniecībai izsniedz novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs pēc samaksātās nodevas par ielu tirdzniecību. Šāda veida atļauju iespējams saņemt atbilstoši pieprasītajam laika periodam, tomēr jāņem vērā, ka atļaujas neizsniedz uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu.


Pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pārtikas un nepārtikas preces Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot, iespējams tirgot kādā no septiņām pašvaldības tirdzniecības vietām vai kādā citā privātīpašumā, ja tas saskaņots ar īpašniekiem, un saskaņojums vai noslēgtais nomas līgums pievienots sagatavotajam iesniegumam Ķekavas novada pašvaldībai. Tāpat pašvaldība atgādina – iegūto tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanā citām personām.


Pašvaldības ierīkotās tirdzniecības vietas:

  • Baložu pilsētā – laukumā pie ēkas Purva ielā 2/4 un Gājēju ielā;
  • Daugmalē – zemesgabalā “Centra masīvs” pieturas “Daugmale” stāvlaukumā;
  • Ķekavā – zemesgabalā “Ķekavas vidusskolas sākumskola” Skolas ielā 2; zemesgabalā “Zentenes” Gaismas ielā 19 k-4 mājas galā; zemesgabalā “Zentenes” Gaismas ielā 21 no katla mājas sienas 5 m platumā;
  • Pļavniekkalna ielā – stāvlaukumā pretī Katlakalna kultūras namam;
  • Dzīvojamās mājas “Valdlauči 5” – galā 6,5 m platumā.


Tirgotāji un amatnieki Ķekavas novadā savu produkciju var pieteikt arī kādam no Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centra rīkotajiem brīvdabas tirdziņiem, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu mājaslapā parturismu.lv. Ņemot vērā, ka gadatirgi ir apstiprināti novada domes sēdē, papildu iesniegums par ielu tirdzniecību šajā gadījumā nav nepieciešams. Tomēr, jāatceras, ka dalība gadatirgū ir maksas pakalpojums – tirdzniecības nodeva tiek iekasēta tirgus dienā.


Kārtību, kādā atļauts organizēt tirdzniecības vietu iekārtošanu un ielu tirdzniecību, Ķekavas novadā regulē saistošie noteikumi Nr.5/2011 “Ielu tirdzniecības kārtība”. Izdotie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto novada pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietas. Vairāk kekavasnovads.lv.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

30.06.2017.

 

  Drukāt