No 1. jūlija personas koda vietā piešķir identifikācijas numuru

Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumi paredz, ka ar šī gada 1. jūliju visiem jaundzimušajiem personas koda vietā tiek piešķirts individuāls personas kods bez dzimšanas datuma norādīšanas. Persona, kurai jau piešķirts personas kods ar dzimšanas datumu tajā, ir tiesīga pāriet uz jaunās sistēmas kodu.

 

Grozījumi pieņemti, balstoties uz personas datu aizsardzības pamatprincipiem. Ciparu skaits identifikācijas numurā būs tāds pats kā personas kodā - individuālais personas kods sastāvēs no 11 cipariem, bet tas nebūs saistīts ar personas dzimšanas datiem. Personas koda pirmie divi cipari būs 32, bet pārējie sistēmas ģenerēti nejauši cipari no 0 līdz 9. Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nebūs iespējams. 

 

Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumi arī paredz, ka katra persona, kurai kods jau ir piešķirts līdz 2017.gada 1.jūlijam, ir tiesīga vienu reizi mainīt viņam piešķirto personas kodu uz jaunās sistēmas personas kodu, kas nesaturēs informāciju par personas dzimšanas datiem. Tomēr pēc personas koda maiņas vairs nevarēs atgūt iepriekšējo personas kodu.

 

Lai mainītu personas kodu, būs personīgi jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārzemēs un jāiesniedz iesniegums par personas koda maiņu. Pēc personas koda maiņas personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai nederīgs un tas jānomaina 30 dienu laikā, par to samaksājot noteikto valsts nodevu. Tāpat būs nepieciešams nomainīt visus dokumentus (transportlīdzekļa vadītāja apliecību, personalizētas kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecību u.c.), kuros norādīts personas kods. Ja par šo dokumentu izdošanu paredzēta maksa, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu no šīs maksas. Ja personas kodu maina nepilngadīgam bērnam, kurš ierakstīts vecāku pasē, tad arī vecākiem būs jāmaina personu apliecinošie dokumenti.

 

 

Dzimtsaraktu nodaļa

06.07.2017.

 

 

  Drukāt